Ubytování Ve Stodůlce Třeboň

Tel: 723 480 742

Ubytování Ve Stodůlce Třeboň

Tel. 723 480 742

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Uděluji tímto souhlas MARII PODSCLANOVÉ – ubytování Ve Stodůlce Třeboň, IČ: 02540681, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával moje osobní údaje (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny, tj. prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách správce.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu h.podsclan@email.cz, nebo dopisem zaslaným na adresu: Marie Podsclanová,
Přemyslova 112, 379 01 Třeboň.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

Kontakt

Ubytování Ve Stodůlce Třeboň
Přemyslova 112
379 01 Třeboň

Kde nás najdete

Souřadnice GPS: 49.0023361N, 14.7612253E

Copyright ©2021 ubytovanivestodulce.cz